THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện và nội dung của trang web này thế nào?
Hấp dẫn, phong phú
Tạm được
Chưa hấp dẫn
Cần thay đổi
Khác
Bình chọn    Kết quả
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay64 
 Hôm qua105
 Tuần này351 
 Tất cả84219 
IP: 54.196.42.8
 

TRANG CHỦ
Yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU ngày 08/6/2017 và Công văn số 1455/UBND-VP sau Hội nghị đối thoại ngày 27/4/2017
(Cập nhật: 27/06/2017)
 
Ngày 08/6/2017, Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 239-TB/VPTU thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2017 (lần thứ nhất).
 
Trước đó, ngày 31/5/2017 UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1455/UBND-VP về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất).
 
Như vậy sau Hội nghị đối thoại ngày 27/4/2017, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đều có các văn bản chỉ đạo, giao việc rất cụ thể, chi tiết để các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện. Các văn bản cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại Hội nghị, gửi trực tiếp đến doanh nghiệp, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đấu tư trước ngày 30/6/2017.

 
Tuy nhiên, đến hết ngày 25/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được 4 ý kiến (giải quyết 4 vấn đề của 4 sở, ngành) trên tổng số 26 vấn đề (liên quan đến 16 sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương), số liệu này cho thấy việc triển khai thực hiện đang rất chậm, không đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cấp, các ngành, UBND thành phố Hải Dương các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp căn cứ vào chỉ đạo tại Thông báo số 239-TB/VPTU ngày 08/6/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương để khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao./.

Đăng kèm tin này là Thông báo số 239-TB/VPTU ngày 08/6/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 
Các bài liên quan
Những nhà báo không chuyên (21/06/2017)
Góp phần cải thiện môi trường đầu tư (21/06/2017)
Chính quyền và doanh nghiệp cần nhìn về một hướng (30/05/2017)
Sửa đổi 50 Nghị định liên quan đến đầu tư, kinh doanh (23/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp