LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay6 
 Hôm qua104
 Tuần này6 
 Tất cả179065 
IP: 18.207.240.230
 

TRANG CHỦ
Dự thảo quy định về quy trình thực hiện chấp thuận đầu tư đối với các dự án không qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
(Cập nhật: 11/06/2018)
 
Văn bản đính kèm:
Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo quy định về quy trình đầu tư.doc
Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo quy định về quy trình đầu tư.pdf
08.6.2018 Dự thảo QĐ ban hành quy trinh.doc
08.6.2018 Dự thảo Quy trinh thuc hien thủ tục QĐ CTĐT (3).doc
 
Các bài liên quan
Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo (18/05/2018)
Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (14/05/2018)
Nghị định vầ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (14/05/2018)
Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/05/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 (14/05/2018)
Công văn 562/SKHĐT-ĐT,TĐ-&GSĐT ngày 13/4/2018 v/v đề nghị tuyên truyền các quy hoạch được công bố và đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng (13/04/2018)
 
Quay lạiXem tiếp