LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay69 
 Hôm qua104
 Tuần này69 
 Tất cả179128 
IP: 18.207.240.230
 

TRANG CHỦ
Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
(Cập nhật: 28/03/2019)
 
Văn bản đính kèm:
UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02 về cải thiện MTĐTKD ....pdf
 
Các bài liên quan
Quyết định của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương (20/03/2019)
Công văn của UBND tỉnh v/v xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 (20/03/2019)
Công văn 842-CV/TU của Tỉnh ủy v/v tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh (12/03/2019)
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh (08/03/2019)
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 (30/01/2019)
 
Quay lạiXem tiếp