LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay33 
 Hôm qua105
 Tuần này320 
 Tất cả84188 
IP: 54.196.42.8
 

TIN TỨC
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Thông tư 37 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn
(Cập nhật: 11/05/2017)
 

1. Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chỉ thị nêu 6 nhóm giải pháp cụ thể đồng thời giao các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ thị yêu cầu nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường hội nhập quốc tế và thông tin, truyền thông tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả. 

2. Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Theo đó, một số điểm mới đáng chú ý như sau:

- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn (quy định hiện tại là chậm nhất 05 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn);

- Nếu sau 2 ngày làm việc kể từ khi nhận Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in của DN mà Cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn (hiện nay là 5 ngày làm việc).

Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp. 

Thông tư 37/2017/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 12/6/2017. 

Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị và Thông tư cùng bạn đọc./. 

Theo skhdt.haiduong.gov.vn
Văn bản đính kèm:
Chỉ thị 16 TTg về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.pdf
Chỉ thị 16 Ttg về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.doc
Thông tư 37.2017 BTC sửa đổi TT 39. 2014.pdf
Thông tư 37.2017 BTC sửa đổi TT 39.2014 .doc
 
Các bài liên quan
Tương lai đang hình thành ngay trước mắt chúng ta (09/05/2017)
Bao bọc doanh nghiệp lớn sẽ hạn chế cạnh tranh (05/05/2017)
Thuế - Hải quan: Cải cách không có điểm dừng! (05/05/2017)
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp (28/04/2017)
Không có khoảng cách giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương (28/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp