LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay215 
 Hôm qua164
 Tuần này379 
 Tất cả216164 
IP: 3.231.25.104
 

Báo cáo
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
(Cập nhật: 28/12/2017)
 
Năm 2017 các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Với tinh thần hành động quyết liệt, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Năm 2017 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp thành lập mới: 1.568 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.482 tỷ đồng (tăng 30,1% về số lượng doanh nghiệp và tăng 77,7% về số vốn đăng ký so với năm 2016) và là một trong những yếu tố quan trọng, đóng góp vào mức tăng trưởng 8,9% của kinh tế tỉnh nhà.
Văn bản đính kèm:
Toàn văn Báo cáo
 
Các bài liên quan
Tình hình đăng ký và phát triển doanh nghiệp (trong nước) tỉnh Hải Dương năm 2017 (10/11/2017)
Báo cáo tóm tắt Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (31/05/2017)
Báo cáo tình hình sử dụng thông tin, kết quả các chỉ số PCI, PAPI tại tỉnh Hải Dương (16/05/2017)
Hải Dương báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (03/03/2017)
Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Cam kết với VCCI (28/02/2017)
 
Quay lạiXem tiếp