LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay131 
 Hôm qua100
 Tuần này882 
 Tất cả241764 
IP: 18.215.62.41
 

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương
(Cập nhật: 15/01/2018)
 

Ngày 07/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương. Mục tiêu là từng bước xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ và hình thành cơ sở giết mổ gia súc, gia cầmtập trung, nhm tăng cường sự quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; cung cấp sản phẩm động vật an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong tnh, ngoài tnh và xuất khẩu.

Theo đó, đến năm 2020, quy hoạch phát triển 04 cơ sở giết mổ công nghiệp loại I; 35 cơ sở bán công nghiệp loại II; 102 cơ sở giết mổ thủ công tập trung loại III trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm trong các thôn, khu dân cư.

 

Văn bản đính kèm:
QĐ phe duyet quy hoach.pdf
Quy hoach.doc
 
Các bài liên quan
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, giai đoạn 2016-2020 (09/11/2017)
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" (09/11/2017)
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016 - 2020 (09/11/2017)
Đề án “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2017 - 2020 (09/11/2017)
Đề án phát triển thương mại nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 (09/11/2017)
 
Quay lạiXem tiếp