LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay143 
 Hôm qua388
 Tuần này1897 
 Tất cả230724 
IP: 3.231.167.166
 

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Đề án phát triển thương mại nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020
(Cập nhật: 09/11/2017)
 
Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu phát triển thương mại nông thôn với sự tham gia của các thành phần kinh tế và sự đa dạng của các loại hình tổ chức phân phối, phương thức kinh doanh; góp phần định hướng và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tiêu thụ sản phẩm được sản xuất tại nông thôn, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của nhân dân; Từng bức hoàn thiện việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng thương mại nông thôn; phấn đấu tất cả các xã có chợ đều đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; từng bước xây dựng hệ thống phấn phối, thu mua theo chuỗi và kho tập kết hàng hóa sau thu hoạch tại các trung tâm, thị tứ và các xã không có chợ...
Văn bản đính kèm:
QDDI-2016-1773-1.signed.pdf
 
Các bài liên quan
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/08/2017)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến 2030 (03/07/2017)
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng (26/05/2017)
Quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (25/05/2017)
Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính Phủ (07/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp