LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay115 
 Hôm qua100
 Tuần này866 
 Tất cả241748 
IP: 18.215.62.41
 

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Đề án “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2017 - 2020
(Cập nhật: 09/11/2017)
 
Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn nhằm giảm dần tai nạn giao thông; bảo đảm an toàn giao thông thông suốt từ mạng lưới giao thông quốc gia đến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã, liên thôn nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương; nâng cao điều kiện sống, giảm ảnh hưởng về kinh tế và xã hội do tai nạn giao thông gây ra cho người dân sống ở khu vực nông thôn. Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2017 - 2020.
Văn bản đính kèm:
QDDI-2017-690-1.signed.pdf
 
Các bài liên quan
Đề án phát triển thương mại nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 (09/11/2017)
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/08/2017)
Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến 2030 (03/07/2017)
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy xử lý rác thải xã Việt Hồng (26/05/2017)
Quy hoạch khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (25/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp