LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay102 
 Hôm qua100
 Tuần này853 
 Tất cả241735 
IP: 18.215.62.41
 

QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, giai đoạn 2016-2020
(Cập nhật: 09/11/2017)
 

Ngày 01/11/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2826/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Hải Dương”

Kế hoạch đưa ra mục tiêu: Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu ngành nghề, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, góp phần đưa Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Văn bản đính kèm:
KH2826_2017.pdf
 
Các bài liên quan
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về ANTT" (09/11/2017)
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các cấp học giai đoạn 2016 - 2020 (09/11/2017)
Đề án “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương” giai đoạn 2017 - 2020 (09/11/2017)
Đề án phát triển thương mại nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 (09/11/2017)
Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/08/2017)
 
Quay lạiXem tiếp