LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay42 
 Hôm qua105
 Tuần này329 
 Tất cả84197 
IP: 54.196.42.8
 

KINH TẾ - XÃ HỘI
Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH năm 2016, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 tỉnh Hải Dương
(Cập nhật: 25/03/2017)
 
Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020), cũng là năm diễn ra các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị cho công tác bầu cử và xây dựng các Kế hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; ban hành và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu điều hành Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016, các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh, về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, với tinh thần quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện.
Văn bản đính kèm:
Dự thảo Báo cáo .doc
 
Các bài liên quan
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 (24/03/2017)
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 tỉnh Hải Dương (24/03/2017)
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 tỉnh Hải Dương (20/03/2017)
 
Quay lạiXem tiếp