LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay2 
 Hôm qua101
 Tuần này1522 
 Tất cả247631 
IP: 3.238.190.82
 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2017
(Cập nhật: 17/05/2017)
 
Thực hiện công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh ngân sách địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I/2017 để công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
Văn bản đính kèm:
solieuNSDP.pdf
 
Các bài liên quan
Thu ngân sách quý 1 tăng 35% (29/03/2017)
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 (23/03/2017)
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 (23/03/2017)
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 (19/03/2017)
Số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2013 (18/03/2017)
 
Quay lạiXem tiếp