LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay89 
 Hôm qua100
 Tuần này840 
 Tất cả241722 
IP: 18.215.62.41
 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017
(Cập nhật: 16/01/2018)
 
Thực hiện công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh ngân sách địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu và thuyết minh ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 trình HĐND tỉnh để công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
Văn bản đính kèm:
nsdp.pdf
 
Các bài liên quan
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2017 (16/08/2017)
Thu ngân sách nhà nước tăng 33,7% (30/05/2017)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2017 (17/05/2017)
Thu ngân sách quý 1 tăng 35% (29/03/2017)
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 (23/03/2017)
 
Quay lạiXem tiếp