LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay83 
 Hôm qua100
 Tuần này834 
 Tất cả241716 
IP: 18.215.62.41
 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018
(Cập nhật: 26/04/2018)
Thực hiện công văn số 1233/UBND-VP ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc công khai số liệu và thuyết minh ngân sách địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp các mẫu biểu công khai số liệu và thuyết minh ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018 để công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
Văn bản đính kèm:
QD.pdf
 
Các bài liên quan
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 (02/02/2018)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017 (16/01/2018)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2017 (16/08/2017)
Thu ngân sách nhà nước tăng 33,7% (30/05/2017)
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2017 (17/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp