LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay35 
 Hôm qua76
 Tuần này111 
 Tất cả89222 
IP: 34.203.213.116
 

TRANG CHỦ
 
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2020
11/14/2018 9:39:13 AM
 
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh Vương Đức Sáng tại cuộc họp Tổ Công tác PCI ngày 28/9/2018
10/26/2018 7:45:55 AM
 
Công văn v/v Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2018; xây dựng KH phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2019
10/17/2018 2:05:51 PM
 
Thông báo 907 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
6/11/2018 8:40:24 AM
 
Dự thảo quy định về quy trình thực hiện chấp thuận đầu tư đối với các dự án không qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
6/11/2018 8:33:08 AM
 
Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
5/18/2018 7:39:59 AM
 
Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
5/14/2018 7:30:33 AM
 
Nghị định vầ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
5/14/2018 7:28:30 AM
 
Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/05/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
5/14/2018 7:27:45 AM
 
Công văn 562/SKHĐT-ĐT,TĐ-&GSĐT ngày 13/4/2018 v/v đề nghị tuyên truyền các quy hoạch được công bố và đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng
4/13/2018 8:19:41 AM
 
1