THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn thấy giao diện và nội dung của trang web này thế nào?
Hấp dẫn, phong phú
Tạm được
Chưa hấp dẫn
Cần thay đổi
Khác
Bình chọn    Kết quả
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay59 
 Hôm qua105
 Tuần này346 
 Tất cả84214 
IP: 54.196.42.8
 

TRANG CHỦ
 
Quyết định về việc ủy quyền Quyết định chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương
8/13/2018 8:42:48 AM
 
Thông báo 907 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
6/11/2018 8:40:24 AM
 
Dự thảo quy định về quy trình thực hiện chấp thuận đầu tư đối với các dự án không qua đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
6/11/2018 8:33:08 AM
 
Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo
5/18/2018 7:39:59 AM
 
Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
5/14/2018 7:30:33 AM
 
Nghị định vầ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
5/14/2018 7:28:30 AM
 
Thông báo số 907-TB/TU ngày 07/05/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018
5/14/2018 7:27:45 AM
 
Công văn 562/SKHĐT-ĐT,TĐ-&GSĐT ngày 13/4/2018 v/v đề nghị tuyên truyền các quy hoạch được công bố và đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng
4/13/2018 8:19:41 AM
 
Công văn số 537/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 10/4/2018 v/v báo cáo liên quan đến các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hải Dương năm 2017
4/11/2018 1:51:46 PM
 
Nghị định 39 hướng dẫn Luật hỗ trợ DNNVV
3/21/2018 2:58:17 PM
 
1