LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay169 
 Hôm qua388
 Tuần này1923 
 Tất cả230750 
IP: 3.231.167.166
 

TRANG CHỦ
 
Công văn yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm
5/27/2019 12:00:44 PM
 
Nghị định Quy định chi tiết về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
4/18/2019 7:49:32 AM
 
Công văn 600/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT v/v triển khai Kế hoạch số 260/KH-SKHĐT ngày 31/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chương trình làm việc với UBND cấp huyện (đợt 2)
4/3/2019 11:57:51 PM
 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất)
4/3/2019 11:51:30 PM
 
Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-2019/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
3/28/2019 11:01:10 AM
 
Quyết định của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3/20/2019 7:32:02 AM
 
Công văn của UBND tỉnh v/v xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019
3/20/2019 7:29:54 AM
 
Công văn 842-CV/TU của Tỉnh ủy v/v tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh
3/12/2019 10:33:01 PM
 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh
3/8/2019 1:14:49 PM
 
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019
1/30/2019 7:05:45 PM