LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay53 
 Hôm qua105
 Tuần này340 
 Tất cả84208 
IP: 54.196.42.8
 

VĂN BẢN
 
Quyết định v/v gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước
 
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ(12/03/2018)
Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"(10/11/2017)
Ba Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết TW5(09/10/2017)
Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ(11/08/2017)
Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021(11/07/2017)
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/07/2017)
Luật Đầu tư công 2014(03/07/2017)
Thông tư 16 quy định biểu mẫu thủ tục đầu tư(03/07/2017)
Nghị định 118 hướng dẫn thực hiện luật Đầu tư(03/07/2017)
 
Quyết định của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính của Sở KH&ĐT
 
Công văn 2860/UBND-VP ngày 25/9/2017 v/v Tham dự sinh hoạt tại CLB Cafe Doanh nhân Hải Dương(09/10/2017)
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký(28/07/2017)
Đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh(07/07/2017)
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập(03/07/2017)
Công văn số 1610/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương(15/06/2017)
Công văn số 2502/TB-KHĐT-ĐKKD thông báo v/v cảnh báo tình trạng lừa đảo doanh nghiệp(15/06/2017)
CV 1529/UBND-VP v/v thông báo Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017(09/06/2017)
Công văn 1455 của UBND tỉnh v/v giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)(05/06/2017)
Công văn 655 v/v tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017(31/05/2017)