LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay54 
 Hôm qua27
 Tuần này81 
 Tất cả55342 
IP: 54.162.181.75
 

VĂN BẢN
 
Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ
 
Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021(11/07/2017)
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/07/2017)
Luật Đầu tư công 2014(03/07/2017)
Thông tư 16 quy định biểu mẫu thủ tục đầu tư(03/07/2017)
Nghị định 118 hướng dẫn thực hiện luật Đầu tư(03/07/2017)
Luật Đầu tư 2014 (Số 67 Quốc hội khóa 13)(03/07/2017)
Thông tư 02 Bộ KHĐT hướng dẫn cơ chế phối hợp ĐKĐT-ĐKKD(03/07/2017)
Thông tư 20-2015-TT-BKHĐT hướng dẫn về ĐKDN(03/07/2017)
Nghị định 96.2015 thi hành Luật DN(03/07/2017)
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký
 
Đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh(07/07/2017)
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập(03/07/2017)
Công văn số 1610/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương(15/06/2017)
Công văn số 2502/TB-KHĐT-ĐKKD thông báo v/v cảnh báo tình trạng lừa đảo doanh nghiệp(15/06/2017)
CV 1529/UBND-VP v/v thông báo Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017(09/06/2017)
Công văn 1455 của UBND tỉnh v/v giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)(05/06/2017)
Công văn 655 v/v tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017(31/05/2017)
Công văn của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương(29/05/2017)
Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương(19/05/2017)