LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay47 
 Hôm qua36
 Tuần này83 
 Tất cả39662 
IP: 54.198.190.185
 

VĂN BẢN
 
Các văn bản quy phạm pháp luật về Thuế, Kế toán, Phí, lệ phí có hiệu lực từ 01/01/2017
 
Công văn về việc triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNVV(24/03/2017)
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020(23/03/2017)
Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử(20/03/2017)
Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020(20/03/2017)
 
Công văn v/v báo cáo để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
 
Công văn v/v tổ chức Hội nghị Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)(13/04/2017)
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương(11/04/2017)
Thông báo số 37/TB-TCTPCI ngày 13/3/2017 thông báo đường dây nóng của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương(25/03/2017)
Công văn số 454/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh về việc tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)(24/03/2017)
Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương(24/03/2017)
Công văn thông báo điều tra doanh nghiệp năm 2017(20/03/2017)
Quyết định kế hoạch triển khai thực hiện cuộc điều tra Doanh Nghiệp năm 2016(20/03/2017)
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(20/03/2017)
Quyết định thành lập Tổ công tác của Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020(20/03/2017)