LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay4 
 Hôm qua101
 Tuần này1524 
 Tất cả247633 
IP: 3.238.190.82
 

VĂN BẢN
 
Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
 
Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp(14/11/2018)
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ(12/03/2018)
Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"(10/11/2017)
Ba Nghị quyết của Chính phủ thực hiện Nghị quyết TW5(09/10/2017)
Nghị quyết 75/NQ-CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ(11/08/2017)
Quyết định ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021(11/07/2017)
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/07/2017)
Luật Đầu tư công 2014(03/07/2017)
Thông tư 16 quy định biểu mẫu thủ tục đầu tư(03/07/2017)
 
Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
 
Quyết định của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính của Sở KH&ĐT(18/12/2017)
Công văn 2860/UBND-VP ngày 25/9/2017 v/v Tham dự sinh hoạt tại CLB Cafe Doanh nhân Hải Dương(09/10/2017)
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký(28/07/2017)
Đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh(07/07/2017)
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập(03/07/2017)
Công văn số 1610/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương(15/06/2017)
Công văn số 2502/TB-KHĐT-ĐKKD thông báo v/v cảnh báo tình trạng lừa đảo doanh nghiệp(15/06/2017)
CV 1529/UBND-VP v/v thông báo Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017(09/06/2017)
Công văn 1455 của UBND tỉnh v/v giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)(05/06/2017)