LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay45 
 Hôm qua27
 Tuần này72 
 Tất cả55333 
IP: 54.162.181.75
 

Văn bản tỉnh
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký
7/28/2017 7:17:03 AM
 
Đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh
7/7/2017 7:51:34 AM
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
7/3/2017 1:59:30 PM
 
Công văn số 1610/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6/15/2017 3:20:35 PM
 
Công văn số 2502/TB-KHĐT-ĐKKD thông báo v/v cảnh báo tình trạng lừa đảo doanh nghiệp
6/15/2017 2:42:09 PM
 
CV 1529/UBND-VP v/v thông báo Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017
6/9/2017 11:11:27 PM
 
Công văn 1455 của UBND tỉnh v/v giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
6/5/2017 7:55:36 AM
 
Công văn 655 v/v tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017
5/31/2017 8:19:45 AM
 
Công văn của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5/29/2017 10:11:58 AM
 
Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5/19/2017 2:23:31 PM
 
1