LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay19 
 Hôm qua372
 Tuần này1406 
 Tất cả50059 
IP: 54.158.25.146
 

Văn bản tỉnh
 
Đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh
7/7/2017 7:51:34 AM
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
7/3/2017 1:59:30 PM
 
Công văn số 1610/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6/15/2017 3:20:35 PM
 
Công văn số 2502/TB-KHĐT-ĐKKD thông báo v/v cảnh báo tình trạng lừa đảo doanh nghiệp
6/15/2017 2:42:09 PM
 
CV 1529/UBND-VP v/v thông báo Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017
6/9/2017 11:11:27 PM
 
Công văn 1455 của UBND tỉnh v/v giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
6/5/2017 7:55:36 AM
 
Công văn 655 v/v tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2017
5/31/2017 8:19:45 AM
 
Công văn của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5/29/2017 10:11:58 AM
 
Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5/19/2017 2:23:31 PM
 
Quyết định số 1223/QĐ-UBND v/v Bổ sung và thay thế Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương
4/25/2017 10:04:00 AM
 
1