LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay45 
 Hôm qua36
 Tuần này81 
 Tất cả39660 
IP: 54.198.190.185
 

Văn bản tỉnh
 
Công văn v/v báo cáo để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
4/18/2017 1:42:14 PM
 
Công văn v/v tổ chức Hội nghị Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
4/13/2017 11:27:21 AM
 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương
4/11/2017 3:11:23 PM
 
Thông báo số 37/TB-TCTPCI ngày 13/3/2017 thông báo đường dây nóng của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương
3/25/2017 1:39:45 PM
 
Công văn số 454/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh về việc tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
3/24/2017 11:10:43 AM
 
Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương
3/24/2017 10:59:04 AM
 
Công văn thông báo điều tra doanh nghiệp năm 2017
3/20/2017 3:28:31 PM
 
Quyết định kế hoạch triển khai thực hiện cuộc điều tra Doanh Nghiệp năm 2016
3/20/2017 3:26:07 PM
 
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
3/20/2017 2:37:40 PM
 
Quyết định thành lập Tổ công tác của Thanh tra tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020
3/20/2017 2:35:10 PM
 
1