LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay12 
 Hôm qua101
 Tuần này1532 
 Tất cả247641 
IP: 3.238.190.82
 

Văn bản tỉnh
 
Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
5/23/2019 2:01:28 PM
 
Quyết định của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính của Sở KH&ĐT
12/18/2017 1:07:33 PM
 
Công văn 2860/UBND-VP ngày 25/9/2017 v/v Tham dự sinh hoạt tại CLB Cafe Doanh nhân Hải Dương
10/9/2017 2:08:53 PM
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký
7/28/2017 7:17:03 AM
 
Đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh
7/7/2017 7:51:34 AM
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
7/3/2017 1:59:30 PM
 
Công văn số 1610/UBND-VP v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
6/15/2017 3:20:35 PM
 
Công văn số 2502/TB-KHĐT-ĐKKD thông báo v/v cảnh báo tình trạng lừa đảo doanh nghiệp
6/15/2017 2:42:09 PM
 
CV 1529/UBND-VP v/v thông báo Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017
6/9/2017 11:11:27 PM
 
Công văn 1455 của UBND tỉnh v/v giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
6/5/2017 7:55:36 AM
 
1