LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay72 
 Hôm qua135
 Tuần này884 
 Tất cả41788 
IP: 54.224.200.104
 

Văn bản tỉnh
 
Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương
5/19/2017 2:23:31 PM
 
Quyết định số 1223/QĐ-UBND v/v Bổ sung và thay thế Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương
4/25/2017 10:04:00 AM
 
Công văn v/v báo cáo để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
4/18/2017 1:42:14 PM
 
Công văn v/v tổ chức Hội nghị Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
4/13/2017 11:27:21 AM
 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương
4/11/2017 3:11:23 PM
 
Thông báo số 37/TB-TCTPCI ngày 13/3/2017 thông báo đường dây nóng của Tổ Công tác PCI tỉnh Hải Dương
3/25/2017 1:39:45 PM
 
Công văn số 454/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh về việc tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất)
3/24/2017 11:10:43 AM
 
Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương
3/24/2017 10:59:04 AM
 
Công văn thông báo điều tra doanh nghiệp năm 2017
3/20/2017 3:28:31 PM
 
Quyết định kế hoạch triển khai thực hiện cuộc điều tra Doanh Nghiệp năm 2016
3/20/2017 3:26:07 PM
 
1