LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay96 
 Hôm qua100
 Tuần này847 
 Tất cả241729 
IP: 18.215.62.41
 

KINH TẾ - XÃ HỘI
 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I năm 2018
3/30/2018 3:08:16 PM
 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2017
10/13/2017 8:43:43 AM
 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Hải Dương.
3/29/2017 4:14:41 PM
Tại kỳ họp lần thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Hải Dương.
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2017
3/28/2017 3:47:35 PM
Các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong cây rau mầu vụ đông; đồng thời tranh thủ thời tiết nắng ấm khẩn trương làm đất gieo trồng lúa, rau mầu vụ chiêm xuân. Hoạt động sản xuất công nghiệp sau Tết sớm ổn định nên chỉ số sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm tăng khá cao (+9,4%). Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá.
 
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017
3/27/2017 3:41:31 PM
Diện tích gieo trồng vụ đông năm 2017 giảm so với vụ đông năm 2016; năng suất các loại cây rau lấy lá cao hơn năm trước, nhưng giá bán đều giảm, nên hiệu quả kinh tế không tăng. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định nhưng do ảnh hưởng kỳ nghỉ Tết nên IIP tăng 5,5% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ tăng khá, giá cả các mặt hàng ít biến động so với các tháng trước.
 
Dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH năm 2016, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 tỉnh Hải Dương
3/25/2017 2:22:21 PM
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016
3/24/2017 2:28:58 PM
 
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 tỉnh Hải Dương
3/24/2017 11:17:35 AM
 
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 tỉnh Hải Dương
3/20/2017 3:42:36 PM