LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay119 
 Hôm qua663
 Tuần này982 
 Tất cả73941 
IP: 23.20.245.192
 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
2/2/2018 1:05:27 PM
Ngày 12/1/2018, UBND tỉnh đã banh hành Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. Nội dung Chi tiết:
 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017
1/16/2018 9:04:01 AM
 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2017
8/16/2017 3:08:13 PM
 
Thu ngân sách nhà nước tăng 33,7%
5/30/2017 9:41:27 AM
Tổng thu ngân sách nhà nước trong tỉnh tháng 5 ước đạt 910 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 4.875,2 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán năm, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2017
5/17/2017 8:20:32 AM
 
Thu ngân sách quý 1 tăng 35%
3/29/2017 9:43:21 AM
Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2017 ước đạt gần 2.960 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
 
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
3/23/2017 8:20:12 AM
 
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
3/23/2017 8:18:07 AM
 
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
3/19/2017 1:49:59 PM
 
Số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2013
3/18/2017 1:58:54 PM