LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay55 
 Hôm qua36
 Tuần này91 
 Tất cả39670 
IP: 54.198.190.185
 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 
Thu ngân sách quý 1 tăng 35%
3/29/2017 9:43:21 AM
Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2017 ước đạt gần 2.960 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
 
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
3/23/2017 8:20:12 AM
 
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
3/23/2017 8:18:07 AM
 
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
3/19/2017 1:49:59 PM
 
Số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2013
3/18/2017 1:58:54 PM