LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay98 
 Hôm qua64
 Tuần này98 
 Tất cả66164 
IP: 54.83.81.52
 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017
1/16/2018 9:04:01 AM
 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2017
8/16/2017 3:08:13 PM
 
Thu ngân sách nhà nước tăng 33,7%
5/30/2017 9:41:27 AM
Tổng thu ngân sách nhà nước trong tỉnh tháng 5 ước đạt 910 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 4.875,2 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán năm, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2017
5/17/2017 8:20:32 AM
 
Thu ngân sách quý 1 tăng 35%
3/29/2017 9:43:21 AM
Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2017 ước đạt gần 2.960 tỷ đồng, bằng 28% dự toán năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.
 
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
3/23/2017 8:20:12 AM
 
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
3/23/2017 8:18:07 AM
 
Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
3/19/2017 1:49:59 PM
 
Số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2013
3/18/2017 1:58:54 PM