LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay1 
 Hôm qua101
 Tuần này1521 
 Tất cả247630 
IP: 3.238.190.82
 

TÀI LIỆU - BÁO CÁO
 
Sổ tay hướng dẫn sử dụng kết quả điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
 
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016(20/03/2017)
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử(20/03/2017)
Sổ tay PCI(20/03/2017)
Cẩm nang đối thoại doanh nghiệp và một số thực tiễn tốt tại Việt Nam(17/03/2017)
 
Kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và huyện, thị (DDCI)
 
Tin tức PCI Quý 2 năm 2019(24/07/2019)
Bản tin PCI Quý I năm 2019(03/05/2019)
Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2018(29/03/2019)
Báo cáo Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, những nhiệm vụ chủ yếu năm 2018(31/05/2018)
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP(28/12/2017)
Tình hình đăng ký và phát triển doanh nghiệp (trong nước) tỉnh Hải Dương năm 2017(10/11/2017)
Báo cáo tóm tắt Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương(31/05/2017)
Báo cáo tình hình sử dụng thông tin, kết quả các chỉ số PCI, PAPI tại tỉnh Hải Dương(16/05/2017)
Hải Dương báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp(03/03/2017)